Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"influence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

influence czasownik

influence + rzeczownik
Kolokacji: 107
influence policy • influence behavior • influence opinion • influence people • influence elections • influence one's decision • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
4. influence people = ludzie wpływu influence people
7. influence one's work = wpływ czyjś praca influence one's work
9. influence events = wydarzenia wpływu influence events
11. influence one's choice = wpływ czyjś wybór influence one's choice
12. influence culture = kultura wpływu influence culture
14. influence politics = polityka wpływu influence politics
21. influence legislation = ustawodawstwo wpływu influence legislation
22. ability to influence = umiejętność do wpływu ability to influence
26. influence art = sztuka wpływu influence art
czasownik + influence
Kolokacji: 8
seek to influence • try to influence • continue to influence • attempt to influence • seem to have been influenced • ...
influence + przyimek
Kolokacji: 26
influenced by • influence through • influence on • influenced during • influence in • ...
influence + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
heavily influenced • strongly influenced • greatly influenced • deeply influenced • directly influence • significantly influence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.