"granting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "granting" po angielsku

granting

rzeczownik
 1. przyznanie, udzielenie formal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przyznać komuś coś (np. pieniądze)
  The organization granted him two million dollars for his research. (Organizacja przyznała mu dwa miliony dolarów na jego badania.)
  The court granted her child support. (Sąd przyznał jej alimenty.)
czasownik
 1. wyrażać zgodę, przyznawać formal [TRANSITIVE]
  I granted her the night off. (Wyraziłem zgodę na jej wolny wieczór.)
  My boss has granted me a raise. (Mój szef przyznał mi podwyżkę.)
 2. przyznawać (np. rację) [TRANSITIVE]
  I granted she was right. (Przyznałem jej rację.)
  You have to grant I'm right. (Musisz przyznać, że mam rację.)
 3. udzielać (wywiadu)
  Ellen DeGeneres granted an interview for the GQ magazine. (Ellen DeGeneres udzieliła wywiadu magazynowi GQ.)
  Would you like to grant an interview someday? (Czy chciałabyś kiedyś udzielić wywiadu?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. grant, dotacja (np. na badania naukowe) [COUNTABLE]
  I won the dean grant for my research. (Wygrałem dotację dziekana na moje badania naukowe.)
  We have applied for a grant. (Złożyliśmy podanie o dotację.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "granting"

rzeczownik
czasownik
grant that = sprawić żeby (np. coś się wydarzyło; używane w modlitwach)
I grant you = przyznaję (np. że ktoś jest zdolny)
przysłówek
przymiotnik
zaimek
inne

powered by  eTutor logo