ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"dotacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotacja" po polsku

dotacja

rzeczownik
 1. grant *** , grant-in-aid
  • dotacja, subwencja
   The businessman got a grant from the EU to start his own company. (Biznesmen otrzymał dotację z UE, żeby założyć swoją własną firmę.)
   Do you know that the Icelandic government awards scientific grants? (Wiesz, że rząd islandzki przyznaje granty naukowe?)
 2. grant ****
  • grant, dotacja (np. na badania naukowe) [COUNTABLE]
   I won the dean grant for my research. (Wygrałem dotację dziekana na moje badania naukowe.)
   We have applied for a grant. (Złożyliśmy podanie o dotację.)
 3. subsidy **
  • subwencja, dotacja (na coś) [COUNTABLE]
   The government subsidy has helped us build this road. (Rządowa dotacja pomogła nam zbudować tę drogę.)
   Thanks to your subsidy, we could buy new books for the children. (Dzięki waszej dotacji mogliśmy kupić nowe książki dla dzieci.)
 4. donation **  
 5. subvention
 6. grant-aid , grant-it-aid
 7. grant aid

"dotacja" — Słownik kolokacji angielskich

grant aid kolokacja
 1. Grant rzeczownik + aid rzeczownik = subwencja, dotacja, pomoc ekonomiczna
  Zwykła kolokacja

  Thus all arms procured during this period straight under grant aid.

  Podobne kolokacje:
 2. grant rzeczownik + aid rzeczownik = subwencja, dotacja, pomoc ekonomiczna
  Luźna kolokacja

  Thus all arms procured during this period straight under grant aid.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo