ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"grant somebody something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grant somebody something" po angielsku

grant somebody something ****
grant something to somebody

czasownik
 1. przyznać komuś coś (np. pieniądze)
  The organization granted him two million dollars for his research. (Organizacja przyznała mu dwa miliony dolarów na jego badania.)
  The court granted her child support. (Sąd przyznał jej alimenty.)
czasownik
 1. wyrażać zgodę, przyznawać formal [TRANSITIVE]
  I granted her the night off. (Wyraziłem zgodę na jej wolny wieczór.)
  My boss has granted me a raise. (Mój szef przyznał mi podwyżkę.)
 2. przyznawać (np. rację) [TRANSITIVE]
  I granted she was right. (Przyznałem jej rację.)
  You have to grant I'm right. (Musisz przyznać, że mam rację.)
 3. udzielać (wywiadu)
  Ellen DeGeneres granted an interview for the GQ magazine. (Ellen DeGeneres udzieliła wywiadu magazynowi GQ.)
  Would you like to grant an interview someday? (Czy chciałabyś kiedyś udzielić wywiadu?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. grant, dotacja (np. na badania naukowe) [COUNTABLE]
  I won the dean grant for my research. (Wygrałem dotację dziekana na moje badania naukowe.)
  We have applied for a grant. (Złożyliśmy podanie o dotację.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dotacja, subwencja
  The businessman got a grant from the EU to start his own company. (Biznesmen otrzymał dotację z UE, żeby założyć swoją własną firmę.)
  Do you know that the Icelandic government awards scientific grants? (Wiesz, że rząd islandzki przyznaje granty naukowe?)
rzeczownik
 1. stypendium naukowe [COUNTABLE]
  I tell him to study hard, so he can get a scholarship to college. (Każę mu się uczyć, żeby dostał stypendium w college'u.)
  I had a scholarship and I saved some money. (Miałem stypendium i zaoszczędziłem trochę pieniędzy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przyznaję (np. że ktoś jest zdolny)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo