"zakładając że" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakładając że" po polsku

"zakładając że" — Słownik kolokacji angielskich

granted that kolokacja
  1. grant czasownik + that przyimek = zakładając że
    Luźna kolokacja

    When everything seemed lost for them, they were granted that third appeal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo