BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"get notices" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get notices" po angielsku

czasownik
 1. zauważać (istnienie czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I'm glad you noticed that. (Miło, że to zauważyłeś.)
  Paul still didn't seem to notice. (Paul ciągle nie zauważył.)
  We need to go back inside before they notice that we're gone. (Musimy wracać do środka, zanim oni zauważą, że nas nie ma.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zawiadomienie, ogłoszenie, notatka [COUNTABLE]
  This notice was posted yesterday. (To zawiadomienie było wywieszone wczoraj.)
  The notice said that today's meeting was cancelled. (W ogłoszeniu było napisane, że dzisiejsze spotkanie jest odwołane.)
  Who was crazy enough to write this notice? (Kto był na tyle szalony, żeby napisać to zawiadomienie?)
 2. wypowiedzenie, wymówienie
  I left my notice on my boss's desk. (Zostawiłem wypowiedzenie na biurku mojego szefa.)
 3. zawiadomienie, uprzedzenie, ostrzeżenie, powiadomienie [UNCOUNTABLE]
  Our landlord gave us an eviction notice. (Właściciel naszego mieszkania dał nam zawiadomienie o eksmisji.)
 4. recenzja [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  She got great notices on her new book. (Ona dostała świetne recenzje na temat jej nowej książki.)
  He asked me to write a notice of his new film. (Poprosił mnie o napisanie recenzji jego nowego filmu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get notices" — Słownik kolokacji angielskich

get notices kolokacja
Popularniejsza odmiana: get notice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane ogłoszenia
 1. get czasownik + notice rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  How much notice do you get as to who you're going to back?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo