"get directions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get directions" po angielsku

get directions

 1. otrzymać wskazówki
... possible new directions ... ... direction ...
rzeczownik
 1. kierunek, strona [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Are you sure we're going in the right direction? (Czy jesteś pewien, że jedziemy w dobrym kierunku?)
  You have an excellent sense of direction. (Masz doskonałe wyczucie kierunku.)
 2. kierunek (np. rozwoju) [COUNTABLE]
  This reform is a step in the right direction. (Ta reforma jest krokiem w dobrym kierunku.)
 3. strona, kierunek [COUNTABLE]
  He pointed in the opposite direction. (On wskazał w przeciwnym kierunku.)
  Stop her, she's driving in the wrong direction. (Zatrzymaj ją, ona jedzie w złą stronę.)
 4. kierowanie, kierownictwo [UNCOUNTABLE]
  The company is making a lot of money under her direction. (Firma zarabia dużo pieniędzy pod jej kierownictwem.)
 5. cel [UNCOUNTABLE]
  You lack direction. (Brakuje ci celu.)
 6. reżyseria [UNCOUNTABLE]
  His last film was praised for direction and acting. (Jego ostatni film był chwalony za reżyserię i aktorstwo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Driving Directions
rzeczownik
 1. wskazówki (dotyczące drogi do jakiegoś miejsca)
  The woman gave me directions to the city centre. (Kobieta dała mi wskazówki, jak dotrzeć do centrum miasta.)
  The directions you gave me were very clear. (Wskazówki, które mi dałeś, były bardzo jasne.)
  His directions misled me, but I'm sure he didn't do it on purpose. (Jego wskazówki zmyliły mnie, ale jestem pewien, że nie zrobił tego celowo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get directions" — Słownik kolokacji angielskich

get directions kolokacja
 1. get czasownik + direction rzeczownik = otrzymać wskazówki
  Bardzo silna kolokacja

  Many travelers have a story about getting lost following directions from a Web site.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo