BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"direction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

direction rzeczownik

rzeczownik + direction
Kolokacji: 35
wind direction • stage direction • Art Direction • policy direction • music direction • direction of travel • ...
direction + rzeczownik
Kolokacji: 9
direction finder • direction parallel • direction change • direction altitude speed • SAGE Direction Center • ...
direction + czasownik
Kolokacji: 26
direction takes • direction changes • direction goes • direction comes • direction indicates • ...
czasownik + direction
Kolokacji: 144
change direction • reverse direction • ask directions • provide direction • give directions • get directions • turn in one's direction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
4. ask directions = poproś o wskazówki ask directions
6. get directions = otrzymać wskazówki get directions
  • Many travelers have a story about getting lost following directions from a Web site.
  • But it probably won't be easy to get accurate directions.
  • You can also find out more about each waste site and get directions.
  • The first was to call in advance to get directions and find out the hours the farm is open.
  • Or spend a lot of time on the phone, getting directions and writing them down.
  • "This is a significant opportunity to change the way people are thinking about getting directions," he said.
  • Not the same way you'd get driving directions, that's for sure.
  • He had sent a couple of packs back to get directions.
  • I ask someone where a hotel is and get directions to a place near the station.
  • But if you're not sure where you are, getting directions can be tricky.
7. turn in one's direction = położyć się spać czyjś kierunek turn in one's direction
8. glance in one's direction = spojrzenie w czyjś kierunek glance in one's direction
10. read all directions = odczytaj wszystkie wskazówki read all directions
11. throw in one's direction = rzut w czyjś kierunek throw in one's direction
13. aim in one's direction = cel w czyjś kierunek aim in one's direction
15. ask for directions = pytać o drogę ask for directions
17. build under the direction = zbuduj pod kierownictwem build under the direction
21. face the direction = stań przodem do kierunku face the direction
25. guide in the direction = przewodnik w kierunku guide in the direction
27. lack direction = brakować celu lack direction
31. operate in each direction = prowadź działalność w każdym kierunku operate in each direction
przymiotnik + direction
Kolokacji: 167
opposite direction • right direction • different direction • new direction • wrong direction • general direction • future direction • ...
przyimek + direction
Kolokacji: 23
without direction • for directions • of direction • following one's directions • by direction • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.