Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"reverse direction" — Słownik kolokacji angielskich

reverse direction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwrotny kierunek
  1. reverse czasownik + direction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At least one had the sense to reverse direction and reach back to hold open the door.

  2. reverse przymiotnik + direction rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have done something similar in the reverse direction heading south rather than North.