Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"reverse one's position" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwracać czyjś pozycja
  1. reverse czasownik + position rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I would say the same thing if the positions were reversed.