BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"reverse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reverse czasownik

reverse + rzeczownik
Kolokacji: 36
reverse course • reverse direction • reverse one's decision • reverse one's position • reverse one's policy • reverse one's ruling • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
  • At least one had the sense to reverse direction and reach back to hold open the door.
  • But in order for them to do that, wouldn't they also have to stop to reverse direction.
  • He reversed his direction of march and moved north a little to see what happened next.
  • The sun appeared to reverse direction and set in the east.
  • They reversed their direction and carried the dead man out the front door.
  • And I don't think we've reversed direction on our activity.
  • He turned quickly away, but then reversed direction and headed toward her.
  • Either my forces will reverse their direction and leave this planet.
  • On my next turn I reversed direction and began heading back.
  • David reversed his direction and walked to the end of the sidewalk.
6. reverse one's ruling = odwracać czyjś orzeczenie reverse one's ruling
7. reverse Heart Disease = rewers choroba serca reverse Heart Disease
10. reverse one's fortunes = odwracać czyjś fortuny reverse one's fortunes
15. reverse one's slide = odwracać czyjś zjeżdżalnia reverse one's slide
16. reverse years = odwrotne lata reverse years
17. reverse decades = odwrotne dekada reverse decades
czasownik + reverse
Kolokacji: 8
try to reverse • help reverse • seek to reverse • begin to reverse • begin reversing • ...
reverse + przyimek
Kolokacji: 26
reverse by • reverse on • reverse in • reverse at • reverse for • ...
reverse + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later reversed • quickly reverse • completely reverse • suddenly reverse • partially reverse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.