"get degrees" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get degrees" po angielsku — Słownik polsko-angielski

degree **** , deg. (skrót)
°

degree Celsius
rzeczownik
 1. stopień (temperatury) [COUNTABLE]
  It's five degrees centigrade. (Jest pięć stopni Celsjusza.)
  It was 35 degrees in the shade! (Było 35 stopni w cieniu!)
  It was very warm, with temperatures nearing 20 degrees C. (Było bardzo ciepło, z temperaturami zbliżającymi się do 20 stopni Celsjusza.)
  zobacz także: temperature
 2. stopień (do miar kątowych) [COUNTABLE]
  A right angle has ninety degrees. (Kąt prosty ma dziewięćdziesiąt stopni.)
  The hill slopes at a 30 degree angle. (Pagórek opada pod kątem 30 stopni.)
 3. stopień naukowy [COUNTABLE]
  You need to finish studies to get a degree. (Musisz skończyć studia żeby otrzymać stopień naukowy.)
  What's your degree? Are you a professor? (Jaki jest twój stopień naukowy? Jesteś profesorem?)
 4. poziom, stopień (czegoś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The degree of risk is difficult to measure. (Poziom ryzyka jest trudny do zmierzenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "get degrees"

rzeczownik

"get degrees" — Słownik kolokacji angielskich

get degrees kolokacja
Popularniejsza odmiana: get one's degree
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane stopnie
 1. get czasownik + degree rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The best time to start is after you've got your degree.

  Podobne kolokacje: