KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"get one's degree" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's degree" po angielsku

degree **** , deg. (skrót)
°

rzeczownik
 1. stopień (temperatury) [COUNTABLE]
  It's five degrees centigrade. (Jest pięć stopni Celsjusza.)
  It was 35 degrees in the shade! (Było 35 stopni w cieniu!)
  It was very warm, with temperatures nearing 20 degrees C. (Było bardzo ciepło, z temperaturami zbliżającymi się do 20 stopni Celsjusza.)
  zobacz także: temperature
 2. stopień (do miar kątowych) [COUNTABLE]
  A right angle has ninety degrees. (Kąt prosty ma dziewięćdziesiąt stopni.)
  The hill slopes at a 30 degree angle. (Pagórek opada pod kątem 30 stopni.)
 3. stopień naukowy [COUNTABLE]
  You need to finish studies to get a degree. (Musisz skończyć studia żeby otrzymać stopień naukowy.)
  What's your degree? Are you a professor? (Jaki jest twój stopień naukowy? Jesteś profesorem?)
  I have a master degree in economics. (Mam stopień magistra ekonomii.)
 4. poziom, stopień (czegoś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The degree of risk is difficult to measure. (Poziom ryzyka jest trudny do zmierzenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. otrzymać stopień naukowy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get one's degree" — Słownik kolokacji angielskich

get one's degree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś stopień
 1. get czasownik + degree rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  You can't tell a young person when he or she should get a degree.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo