BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"the degree to which" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the degree to which" po angielsku

the degree to which

rzeczownik
  1. stopień, do którego (np. dwie rzeczy się różnią od siebie)
    We know that implementation is related to the degree to which people are aware of their rights. (Wiemy, że wdrożenie zależy od stopnia, w jakim ludzie są świadomi swoich praw.)
    Our cases are separate, but the degree to which they differ is negligible. (Nasze sprawy są odrębne, ale stopień, do którego się różnią, jest niewielki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo