PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny episode" — Słownik kolokacji angielskich

funny episode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne wydarzenie
  1. funny przymiotnik + episode rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He added that "this may not have been the 30 Rock holiday classic people were hoping for, but it was a solid, funny episode nonetheless."