"force one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

force one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła czyjś oczy
  1. force czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He forced his eyes away from her again, afraid to answer that.

    Podobne kolokacje:

podobne do "force one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "force one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom