"force women" — Słownik kolokacji angielskich

force women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety siły
  1. force czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has to force women to be his partner.

powered by  eTutor logo