eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"force people" — Słownik kolokacji angielskich

force people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie siły
  1. force czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The fire has forced at least 5,500 people from their homes.