"focus one's thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś myśli
  1. focus czasownik + thought rzeczownik
    Silna kolokacja

    She blinked at the question as though trying to focus her thoughts.

powered by  eTutor logo