PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus one's power" — Słownik kolokacji angielskich

focus one's power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś moc
  1. focus czasownik + power rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this kind of battle, the ur-viles could not focus their power effectively.