"feature talent" — Słownik kolokacji angielskich

feature talent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talent cechy
  1. feature czasownik + talent rzeczownik
    Silna kolokacja

    Each performance always features new talent, young, older and in between.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo