"feature reports" — Słownik kolokacji angielskich

feature reports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raporty cechy
  1. feature czasownik + report rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mwinda Magazine also features reports on social and political issues.

powered by  eTutor logo