BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"report" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

report rzeczownik

rzeczownik + report
Kolokacji: 279
news report • police report • intelligence report • progress report • newspaper report • media report • weather report • ...
report + rzeczownik
Kolokacji: 17
report card • PST Report Abuse • report State • PDT Report Abuse • Report Abuse • ...
report + czasownik
Kolokacji: 268
report shows • report suggests • report indicates • report concludes • report states • report notes • report recommends • ...
czasownik + report
Kolokacji: 117
report released • report prepared • confirm reports • deny reports • investigate reports • report commissioned • report compiled • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
9. report titled = raport zatytułował report titled
10. dismiss reports = odrzuć raporty dismiss reports
11. report entitled = raport zatytułował report entitled
13. cite reports = zacytuj raporty cite reports
14. follow reports = przestrzegaj raportów follow reports
15. report called = raport zadzwonił report called
16. carry reports = nadaj raporty carry reports
18. include reports = obejmuj raporty include reports
20. listen to one's report = odsłuchać czyjś raport listen to one's report
21. contain reports = zawieraj raporty contain reports
22. finish one's report = kończyć czyjś raport finish one's report
23. wait for one's report = czekać czyjś raport wait for one's report
24. await one's report = oczekiwać czyjś raport await one's report
25. bring reports = wnieś raporty bring reports
28. submit a report = przedstawić sprawozdanie, składać raport, składać sprawozdanie submit a report
35. report is based = raport jest oparty report is based
37. base on reports = podstawa na raportach base on reports
38. note in one's report = notatka w czyjś raport note in one's report
39. report is expected = raport jest oczekiwany report is expected
45. report is considered = raport jest uznawany report is considered
46. check reports = raporty w kratę check reports
49. report is used = raport jest używany report is used
51. report is found = raport zostanie znaleziony report is found
52. want a report = chciej raport want a report
53. state in one's report = stan w czyjś raport state in one's report
55. report scheduled = raport zaplanował report scheduled
56. report dated = raport spotykał się report dated
57. create reports = utwórz raporty create reports
58. examine reports = zbadaj raporty examine reports
60. report known = raport znany report known
przymiotnik + report
Kolokacji: 284
annual report • recent report • final report • official report • initial report • preliminary report • detailed report • financial report • ...
przyimek + report
Kolokacji: 28
amid reports • despite reports • including reports • after reports • following reports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.