BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature groups" — Słownik kolokacji angielskich

feature groups kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a group
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupy cechy
  1. feature czasownik + group rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most of the population in the community features different ethic groups.

powered by  eTutor logo