PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature a group" — Słownik kolokacji angielskich

feature a group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść grupę
  1. feature czasownik + group rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Most of the population in the community features different ethic groups.

powered by  eTutor logo