"feature comments" — Słownik kolokacji angielskich

feature comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarze cechy
  1. feature czasownik + comment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is particularly plot-based, featuring comments from the various crew members of the Halberd.

powered by  eTutor logo