TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"feature classics" — Słownik kolokacji angielskich

feature classics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha klasyka
  1. feature czasownik + classic rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features new American independents, foreign films, documentaries, classics, themed series, and director retrospectives.