"classic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

classic rzeczownik

rzeczownik + classic
Kolokacji: 98
cult classic • Cup Classic • rock roll classic • Penguin Classic • World Baseball Classic • Movie Classic • ...
classic + rzeczownik
Kolokacji: 7
classics professor • classics department • classics scholar • Classics series • classics teacher • ...
classic + czasownik
Kolokacji: 3
classic includes • Winter Classic coming • released by Sony Classics
czasownik + classic
Kolokacji: 22
study classics • win one's Cup Classic • read classics • consider a classic • include classics • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. study classics = studiować filologię klasyczną study classics
2. win one's Cup Classic = wygrywać czyjś Cup Classic win one's Cup Classic
3. read classics = przeczytana klasyka read classics
5. include classics = obejmuj klasyków include classics
przymiotnik + classic
Kolokacji: 59
American classic • modern classic • instant classic • old classic • literary classic • ...
przyimek + classic
Kolokacji: 11
of classics • from classics • at the World Classic • in classics • on classics • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.