"teach Classics" — Słownik kolokacji angielskich

teach Classics kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach classics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Klasyków
  1. teach czasownik + classic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So that's how they teach classics at the University of Chicago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo