ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach classics" — Słownik kolokacji angielskich

teach classics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz klasyków
  1. teach czasownik + classic rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So that's how they teach classics at the University of Chicago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo