"read Classics" — Słownik kolokacji angielskich

read Classics kolokacja
Popularniejsza odmiana: read classics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytana Klasyka
  1. read czasownik + classic rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I read classics because they have stood the test of time.

    Podobne kolokacje: