"feature actresses" — Słownik kolokacji angielskich

feature actresses kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature actress
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktorki cechy
  1. feature czasownik + actress rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Best featured actress in a play turns out to be a very strong category.

    Podobne kolokacje: