PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature actress" — Słownik kolokacji angielskich

feature actress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktorka cechy
  1. feature czasownik + actress rzeczownik
    Silna kolokacja

    Best featured actress in a play turns out to be a very strong category.