PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature Actress" — Słownik kolokacji angielskich

feature Actress kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature actress
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Aktorka
  1. feature czasownik + actress rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Best featured actress in a play turns out to be a very strong category.