"eye glazed" — Słownik kolokacji angielskich

eye glazed kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye is glazed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko oszkliło
  1. glaze czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Her eyes were glazed as they looked up at him.

    Podobne kolokacje: