"eye is glazed" — Słownik kolokacji angielskich

eye is glazed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko jest oszklone
  1. glaze czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Her eyes were glazed as they looked up at him.

    Podobne kolokacje: