"entire Book" — Słownik kolokacji angielskich

entire Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: entire book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała Książka
  1. entire przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I read through the entire book in about a week.

    Podobne kolokacje: