"entire book" — Słownik kolokacji angielskich

entire book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała książka
  1. entire przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I read through the entire book in about a week.

powered by  eTutor logo