"educate one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

educate one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: educate kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształcić czyjś dzieci
  1. educate czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It educated my three kids and kept us all in good health."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo