"educate kids" — Słownik kolokacji angielskich

educate kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykształć dzieci
  1. educate czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It educated my three kids and kept us all in good health."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo