ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic confrontation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne starcie
  1. diplomatic przymiotnik + confrontation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The crisis came to an end, with the Ottomans more victorious than they had been or would be in almost any other diplomatic confrontation during the century.

powered by  eTutor logo