PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic challenge" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne wyzwanie
  1. diplomatic przymiotnik + challenge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The more difficult diplomatic challenge may be dealing with China.