ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"contain blood" — Słownik kolokacji angielskich

contain blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj krew
  1. contain czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even at that distance, it was obvious the bottle contained blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo