"burn one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

burn one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oparz sobie oczy
  1. burn czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is looking at me with those eyes burned by the sun.

    Podobne kolokacje: