ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bezwarunkowo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezwarunkowo" po polsku

bezwarunkowo

przysłówek
 1. absolutely ****
  • bezwarunkowo, bezwzględnie
   He is absolutely in love with her. (On jest w niej bezwarunkowo zakochany.)
   I absolutely forbid you going to that party. (Bezwzględnie zabraniam ci iść na tę imprezę.)
 2. outright
  • kategorycznie, bezwarunkowo (np. zakazać, odmówić)
   He refused outright to visit her. (On kategorycznie odmówił odwiedzenia jej.)
   He denied outright being there that night. (On kategorycznie zaprzeczył, że był tam tamtej nocy.)
 3. positively **
 4. unconditionally  

Powiązane zwroty — "bezwarunkowo"

przymiotnik
bezwarunkowy = absolute +4 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo