ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bezwzględnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezwzględnie" po polsku

bezwzględnie

przysłówek
 1. absolutely ****
  • bezwarunkowo, bezwzględnie
   He is absolutely in love with her. (On jest w niej bezwarunkowo zakochany.)
   I absolutely forbid you going to that party. (Bezwzględnie zabraniam ci iść na tę imprezę.)
 2. implicitly
 3. positively **
 4. ruthlessly
 5. callously
 6. uncompromisingly
 7. gracelessly  
 8. hardheartedly  
 9. hard-heartedly
 10. tyrannically , tyrannously
 11. cold-bloodedly , także: coldbloodedly
 12. imperatively
 13. unsparingly

powered by  eTutor logo