"bezwarunkowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezwarunkowy" po polsku

bezwarunkowy

przymiotnik
 1. absolute **
  • bezwarunkowy, bezwzględny
   The love for my children is absolute. (Miłość do moich dzieci jest bezwarunkowa.)
   The absolute majority voted him into a mayor. (Bezwzględna większość wybrała go na burmistrza.)
   You have my absolute respect. (Masz mój bezwzględny szacunek.)
 2. implicit *
  • bezgraniczny, bezwarunkowy
   Our friendship was implicit. We were loyal to each other. (Nasza przyjaźń była bezgraniczna. Byliśmy lojalni wobec siebie,)
   They have implicit confidence in their employees. (Oni mają bezgraniczne zaufanie do swoich pracowników.)
 3. unconditional
  • bezwarunkowy (np. o miłości, kapitulacji)
 4. unqualified
 5. unconditioned

powered by  eTutor logo