"administrowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "administrowanie" po polsku

administrowanie

rzeczownik
 1. administration *****
  • administrowanie, kierowanie, zarządzanie [niepoliczalny]
   Who is responsible for the administration of this establishment? (Kto jest odpowiedzialny za zarządzenie tą placówką?)
   The administration of the data is reserved only for the members with the password. (Zarządzenie danymi jest zastrzeżone tylko dla członków z hasłem.)
 2. administering
czasownik
 1. administer ** , także: administrate
 2. dispense *

Powiązane zwroty — "administrowanie"

przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
Zobacz także: administratywista