"sprawować rządy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawować rządy" po polsku

sprawować rządy

czasownik
  1. administer ** , także: administrate
    • sprawować rządy, administrować (np. państwem, posiadłością) [przechodni/nieprzechodni]
      The government administers our country. (Rząd sprawuje rządy nad naszym państwem.)
      This estate has been administered by our family for centuries. (Ten majątek jest administrowany przez naszą rodzinę od wieków.)
  2. dispense *

Powiązane zwroty — "sprawować rządy"

czasownik