"administracja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "administracja" po polsku — Słownik angielsko-polski

administracja

rzeczownik
 1. administration *****
 2. management ****
  • administracja, kierowanie [UNCOUNTABLE]
   The management of the company is very hard. (Kierowanie firmą jest bardzo trudne.)
   He ventured the management of this establishment. (On podjął się kierowania tą placówką.)
 3. bureaucracy **
 4. housekeeping
  • gospodarowanie, administracja [UNCOUNTABLE]
   She takes care of all the housekeeping in this company. (Ona zajmuje się całą administracją w tej firmie.)
 5. admin   informal [UNCOUNTABLE]